Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Zámecká věž

Muzeum vylepšilo zámeckou hlásku

Od července 2022 se otevírá návštěvníkům nový pohled na Pardubice na věži zdejšího zámku. Samotný výhled z hlásky se nezměnil, doplnila jej ale panoramata se zakreslenými dominantami krajiny, dalekohledy, světelné panely se zajímavostmi o městě a přírodě i speciální kuličková dráha.

Nová instalace na hlásce

Kuličková dráha vede modelem zámku s hláskou

Výhled na centrum města na panoramatu

Historie

Původní tvrz ani vodní hrad na místě dnešního zámku neměly dominantní konstrukci věže. Hlavní budovou byl palác na místě dnešního severního křídla zámku. Až Vilém z Pernštejna nechal vybudovat hodinovou věž v severovýchodní části, dále severovýchodní bašty a na západní straně stavbu budoucí hlásky s točitým schodištěm. Tato stavba však převyšovala prostor severního křídla pouze střechou. Vyšší byla nedochovaná věž Jetmarka v jihovýchodním křídle.

Teprve poté, co Pernštejnové v roce 1560 prodali Pardubice Královské komoře, zámek získal přibližně současnou podobu. Stavební úpravy vedl architekt Ulrico Aostalii de Sala. Hláska i hodinová věž byly postaveny pravděpodobně v letech 1580–1600. Až do vrcholně renesančního období je řadí celková koncepce stavební provedení z čistě cihelného zdiva a z architektonických prvků například společné použití půlkruhem překlenutých okének, dochovaných v předposledním patře hodinové věže a v posledním ochozovém patře hlásky. Ta měla sloužit především jako dominanta objektu, byla věží hlásnou (proto hláska), kontrolovalo se okolí a hlásilo případné nebezpečí (například příchod nepřátelských vojsk apod.).

Výhled z hlásky

Zámek Pardubice byl vybudován na navážce, tedy i zámecká věž byla postavena ve vyšší nadmořské výšce než dominanta města Zelené brána. Přestože je tato hlavní městská věž vyšší (59 m), její ochoz se nachází níže než vyhlídka ze zámecké hlásky.

Z hlásky je při dobrých rozptylových podmínkách minimální dohled 20 km. Na severní straně je vidět Kunětická hora s hradem, Elektrárna Opatovice nad Labem a Hradec Králové. Z východní partie lze spatřit historické jádro Pardubic, z jižní strany Zelené Předměstí, Železné hory a ze západního pohledu sídliště Polabiny, zbytky rybniční soustavy kolem Lázní Bohdaneč a elektrárnu Chvaletice.

Na vyhlídku věže vede 172 schodů. Ve třetím patře se nachází expozice archeologie, ve čtvrtém depozitář textilu, v pátém depozitáře zoologie a paleontologie, v šestém depozitář zoologie a ornitologie a v sedmém samotná vyhlídka.

Hláska v číslech

  • Výška: 50 metrů
  • Výška vyhlídky: 30 metrů
  • Počet schodů: 172
  • Počet podlaží: 8

Vstupné

Společné vstupné do expozic skla, numismatiky, archeologie, výstavy Zahraj si Pardubice a na věž – 170 Kč plné vstupné, 110 Kč snížené vstupné (žáci, studenti, senioři)
nebo pouze věž – 50 Kč plné vstupné, 25 Kč snížené vstupné (žáci, studenti, senioři)
Na zámeckou věž není bezbariérový přístup.

Zámecká věž nákres