Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Východočeský sborník přírodovědecký PRÁCE A STUDIE SV. 28/2022

Práce a studie 28/2022

Východočeský sborník přírodovědecký PRÁCE A STUDIE SV. 28/2022

150,00 Kč

Východočeský sborník přírodovědecký PRÁCE A STUDIE sv.28/2022

Košík
Autor:
Stránek: 95
Rok vydání: 2022
Skladem: Ano

Východočeský sborník přírodovědecký PRÁCE A STUDIE sv.28/2022

ŠEBESTA D.: Příspěvek ke geomorfologickým poměrům povodí Javorky...3

SEDLÁČKOVÁ J., PRAUSOVÁ R.: Šíření severoamerické dřeviny střemchy pozdní v přírodní rezervaci Příhrazské skály v CHKO Český ráj...23

KADRMASOVÁ P., PRAUSOVÁ R.: Srovnání sítiny smáčknuté a sítiny Gerardovy z hlediska jejich morfologie a výskytu na lokalitě "Louka naproti rybníku Smilek" (Holice v Čechách)...41

NOVÁK P.: Kostival hlíznatý úzkolistý ve východních Čechách...51

TRÁVNÍČEK P.: Brouci areálu lomu Prachovice a jím dotčených oblastí v okolí Vápenného Podolu...57

MACHAČ O.: Pavouci a sekáči lomu Prachovice...77

TAJOVSKÝ K., MACHAČ O., KOCOUREK P., STAŠIOV S., DOLEJŠ P., ZDRÁHALOVÁ Z.,TUF I.: Výsledky myriapodologické a isopodologické exkurze v CHKO Železné hory...85

BALAŠOVÁ H.: První nález lesklice skvrnité v chráněné krajinné oblasti Železné hory...93