Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Východočeský sborník historický sv.43/2023

VSH 43/2023

Východočeský sborník historický sv.43/2023

190,00 Kč
Košík
Autor:
Stránek: 170
Rok vydání: 2023
Skladem: Ano

OBSAH

ČLÁNKY A STUDIE

VÁLKA 1866 A JEJÍ ODRAZ V DETEKTOROVÝCH PROSPEKCÍCH NA SILNIČNÍCH STAVBÁCH V PARDUBICKÉM KRAJI

Matouš HOLAS..................................................................................5–31

VOJENSKÉ STŘETY ROKU 1866 NA CHRUDIMSKU A SOUVISEJÍCÍ PAMÁTKY

Jiří SYNEK....................................................................................... 33–57

PARDUBICE ZA VÁLKY ROKU 1866

Jan TETŘEV.................................................................................. 59–110

TVÁŘE VOJENSKÉHO TAŽENÍ Z ROKU 1866 OČIMA JEHO AKTÉRŮ Z ŘAD RAKOUSKÉ ARMÁDY

(SE ZŘETELEM K REGIONU SEVEROVÝCHODNÍCH ČECH)

Josef ŠRÁMEK............................................................................. 111–156

ZPRÁVY A RECENZE

VÁLEČNÝ ROK 1866 A NOVĚ PUBLIKOVANÉ MEMOÁRY

Marie MACKOVÁ....................................................................... 159–161

BIBLIOGRAFIE DĚJIN

VÝCHODNÍCH ČECH

ZA ROK 2022

BIBLIOGRAFIE HISTORICKÝCH A VLASTIVĚDNÝCH NEPERIODICKÝCH PUBLIKACÍ PRO ÚZEMÍ VÝCHODNÍCH ČECH ZA ROK 2022

David RICHTER...........................................................................165–170