Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Východočeský sborník historický sv. 42/2023

VSH 42/2023

Východočeský sborník historický sv. 42/2023

190,00 Kč

Východočeský sborník historický sv. 42/2023

Košík
Autor:
Stránek: 172
Rok vydání: 2023
Skladem: Ano

Východočeský sborník historický sv. 42/2023

OBSAH ČLÁNKY A STUDIE

SÍDLIŠTĚ Z POZDNÍ DOBY ŘÍMSKÉ – POČÁTKU DOBY STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ Z HOSTOVIC U PARDUBIC, OKR. PARDUBICE

Dominik DĚCKÝ – Jan JÍLEK........................................................5–40

RANĚ STŘEDOVĚKÉ SÍDLIŠTĚ PARDUBICE-CIHELNA Příspěvek k osídlení východních Čech ve starší době hradištní

Jan MUSIL......................................................................................41–58

PETR RAŠÍN Z RÝZMBURKA, POLNÍ MARŠÁLEK KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO A PODKOMOŘÍ KRÁLOVÉ († 1537)

Petr VOREL ....................................................................................59–77

SMLOUVY KRÁLOVÉDVORSKÝCH MĚŠŤANŮ V LETECH 1576–1613

Barbora HERČÍKOVÁ ...................................................................79–115

K PROVENIENCI VYBRANÝCH OBRAZŮ ZE SBÍRKY VÝCHODOČESKÉHO MUZEA V PARDUBICÍCH

Jan IVANEGA...............................................................................117–137

MATERIÁLY

VÁCLAV FRYČEK Legionář, spisovatel a knihovník

Tomáš RELL................................................................................. 141–152

ZPRÁVY A RECENZE

12. SJEZD ČESKÝCH HISTORIKŮ V ÚSTÍ NAD LABEM, 20.–22. 9. 2022

Veronika ŠUBRTOVÁ – Martin ZELENÝ................................. 155–157

BIBLIOGRAFIE DĚJIN VÝCHODNÍCH ČECH ZA ROK 2021 A 2022

BIBLIOGRAFIE HISTORICKÝCH A VLASTIVĚDNÝCH NEPERIODICKÝCH PUBLIKACÍ PRO ÚZEMÍ VÝCHODNÍCH ČECH ZA ROK 2021

David RICHTER..........................................................................161–165

BIBLIOGRAFIE PŘÍSPĚVKŮ K DĚJINÁM VÝCHODNÍCH ČECH V PERIODICKÝCH PUBLIKACÍCH VYDÁVANÝCH VÝCHODOČESKÝMI INSTITUCEMI V ROCE 2022

David RICHTER..........................................................................167–170