Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Východočeský sborník historický sv. 39/2021

Východočeský sborník historický 39/2021

Východočeský sborník historický sv. 39/2021

190,00 Kč

Východočeský sborník historický sv. 39/2021

Košík
Autor:
Stránek: 146
Rok vydání: 2021
Skladem: Ano

Východočeský sborník historický sv. 39/2021

ŘÍMSKÁ PŘILBA TYPU WEISENAU
ZE SBÍREK STÁTNÍHO ZÁMKU V OPOČNĚ

Jan JÍLEK – Stanislava KUČOVÁ –

Pavel HORNÍK – Alena PUKANCZOVÁ.............................................. 5–24

Viktorin Janúškův aneb k chrudim­ským kořenům Viktorina ze Všehrd

David Richter..................................................................................... 25–42

Hradecký purkrabí a stavovský direktor Kašpar Kaplíř ze Sulevic

Jan Kilián............................................................................................... 43–66

Alois Tomáš Raimund z Harrachu a založení špitálu v Horní Branné v první čtvrtině 18. století

Lucie Rychnová.................................................................................. 67–91

Slatiňanská váza auersperské provenience z přelomu 19. a 20. století ve sbírce Východočeského muzea v Pardubicích?

Jan Ivanega.......................................................................................... 93–116

Nález raně středověké sekery z Holína v Železných horách (okres Chrudim, Pardubický kraj)

Jan Musil............................................................................................. 119–127

Výstavba kaple sv. Jana Nepomuckého v Hartmanicích ve světle zápisů v bysterské farní kronice

Martin Sahula................................................................................... 129–135

Bibliografie příspěvků k dějinám východních Čech v periodických publikacích vydávaných východočeskými institucemi v roce 2020

David RICHTER.................................................................................. 139–146