Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Panurus sv. 30/2021

Panurus 30

Panurus sv. 30/2021

120,00 Kč

Ornitologický časopis Východočeské pobočky České společnosti ornitologické ISSN 1211-6424.

Košík
Autor:
Stránek: 102
Rok vydání: 2021
Skladem: Ano

Ornitologický časopis Východočeské pobočky České společnosti ornitologické ISSN 1211-6424.

Jirečková A.: Avifauna lokality Mendryka na Svitavsku s.1.

Krejčík J.: Pobočkový pták roku 2020 husice nilská (Alopochen aegyptiaca)-hnízdění a aktuální výskyt ve východních Čechách s.27.

Diviš T.,&Vaněk J.: Nové hnízdní nálezy dudka chocholatého (Upupa epops) v letech 2020 a 2021 v okresech Náchod a Trutnov s.41.

Kadava L.: Poznámka k současnému rozšíření slavíka modráčka středoevropského (Luscinia svecica cyanecula) v Ptačí oblasti Rožďalovické rybníky s.51.

Kadava L.: První zimování labutě malé ( Cygnus columbianus) ve východních Čechách s.61.

Česák J.: Husice nilská (Alopochen aegyptiacus) v roce 2021 vyhnízdila na hradě Kunětická hora s.67.

Macháň J.& Kadava, L.: Ornitologická pozorování 2020 s.71.