Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Panurus sv. 29/2020

01.jpg

Panurus sv. 29/2020

150,00 Kč

Ornitologický časopis Východočeské pobočky České společnosti ornitologické ISSN 1211-6424.

Košík
Autor:
Stránek: 136
Rok vydání: 2020
Skladem: Ano

Ornitologický časopis Východočeské pobočky České společnosti ornitologické ISSN 1211-6424.

Růžička M.: Změny v druhovém zastoupení a početnosti vybraných ptačích skupin v letech 2010–2020 v NPR Bohdanečský rybník. 1–16.

Šifta J.: Hnízdění bukače velkého (Botaurus stellaris) na Mladoboleslavsku v letech 1984–2004. 17–35.

Krejčík J. & Bergmann P.: Zimní sčítání vodních ptáků ve středních a východních Čechách v sezonách 2017/18, 2018/19 a 2019/20. 37–62.

Vaněk J.: Výsledky výzkumného víkendového tábora „Vodní nádrž Rozkoš 2019“. 63–81.

Jasso L.: Nocoviště špačka obecného (Sturnus vulgaris) na rybníku Zrcadlo v letech 2000–2009 a 2015–2020. 83–87.

Mach J.: První prokázané hnízdění jeřába popelavého (Grus grus) v okrese Svitavy. 89–93.

Mach J.: Hnízdění luňáka červeného (Milvus milvus) na Moravskotřebovsku v roce 2020. 95–98.

Hellinger R.: První historicky doložené hnízdění morčáka velkého (Mergus merganser)

na Chrudimsku. 99–102.

Kavka M.: Hnízdění husy velké (Anser anser) na Kutnohorsku. 103–105.

Praus L. (ed.): Ornitologické zajímavosti. 107–108.

Kadava L.: Recenze knih: Diviš T. 2017: Ptáci Náchodska I. – dravci a Diviš T. 2019: Ptáci

Náchodska II. – hrabaví, měkkozobí, kukačky, sovy, lelkové, svišťouni, srostloprstí a šplhavci. 109–111.

Kadava L.: Ornitologická pozorování 2019. 113–136.