Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Archeologické léto 2024

9. července 20249:00 - 10:30 9. července 202411:00 - 12:30

Opatovice nad Labem, začátek ulice Klášterní

Klášteřiště v Opatovicích nad Labem

Vydejte se po stopách našich předků a navštivte s námi archeologické památky ve vašem okolí! Východočeské muzeum pořádá v rámci Archeoléta pro veřejnost 2 prohlídky klášteřiště v Opatovicích nad Labem - 9. července od 9 a od 11 hodin.

Při prohlídce si návštěvníci prohlédnou předpokládané rozmístění klášterních budov v areálu klášteřiště, uvidí rozsah archeologického a georadarového průzkumu a s jejich výsledky - i s předpoklady toho, co by se ještě mohlo na klášteřišti skrývat.

Účastníky po klášteřišti provedou Vlastislav Kracík z Opatovic, jeden ze zakladatelů Klubu přátel historie Opatovic nad Labem a Pohřebačky a autor několika publikací o klášteřišti, Miroslava Cejpová z archeologického oddělení Východočeského muzea, která se bude věnovat archeologickým výzkumům klášteřiště, a Vladislav Borecký z Univerzity Pardubice, Dopravní fakulty Jana Pernera, který účastníky seznámí s výsledky georadarového průzkumu klášteřiště a ukáže jim i georadar samotný.

O klášteřišti

Výstavný benediktinský klášter v Opatovicích nad Labem byl dle data ve falzu zakládací listiny založený v roce 1073. Život kláštera ukončila husitská revoluce, v roce 1421 byl dobytý a vypálený husity, mniši uprchli a klášter již nebyl obnovený. Jeho zříceniny se staly vítaným zdrojem stavebního materiálu a pověst o pokladu, zachycená i v České kronice Václava Hájka z Libočan, vedla mnohé k překopávání klášteřiště. Ruiny staveb rychle mizely a již při návštěvě Bohuslava Balbína v r. 1656 zde stál místo kláštera mlýn.

Vzrůstající zájem o historii vyvolal již v 18. století snahy o nalezení pozůstatků klášterních budov a v 19. století jsou doložené i první výkopy na klášteřišti. Ve 20. století proběhlo několik archeologických výzkumů, poslední výkopové práce v roce 2009 a 2010 byly spojené s výstavbou obchvatu obce.

V souvislosti s výročím 600 let od zničení kláštera uspořádala Obec Opatovice nad Labem v roce 2021 vědeckou konferenci, která vyvolala i další průzkumné práce na klášteřišti. Při nich byly využité i moderní technologie, např. georadar, který dokáže zachytit pozůstatky zdiva skryté v zemi bez zásahu do terénu. Výsledkem konference byla publikace Benediktinský klášter v Opatovicích nad Labem – 250 let archeologického bádání v Opatovicích nad Labem, která vyšla v roce 2023 k 950. výročí založení kláštera.

Místo srazu: Opatovice nad Labem, začátek ulice Klášterní, 50.1505319N, 15.7955250E Zobrazit na mapě
Vedoucí výpravy: Miroslava Cejpová
Bezbariérový přístup: ne
Rezervace místa zde

Snímek z archeologického výzkumu v roce 1956,  fotoarchiv Archeologického ústavu AV ČR Praha, v.v.i.

Klíč nalezený na klášteřišti, sbírka Východočeského muzea v Pardubicích